პარტნიორები

ჩვენი პარნიორები და კლიენტები, რომლებიც ჩვენი და ჩვენი ტრენერების მომსახურებით სარგებლობენ:


ENO global virtual school and network for sustainable development 2012 წლიდან საქართველოს სკოლებისა და საგანამათლებლო ორგანიზაციების ჩართვა საერთაშორისო საგანამანათლებლო პროექტში. 
 
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა - თელავი
ფონდების მოძიების ტრენინგი -2021
 
CENN (კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელი) 2015 - 2021 წ.  ბანაკები და საგანმანათლებლო პროგრამები ბულაჩაურში.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით: სამტრედიის მე-15 სკოლის მოსწავლეთა ბანაკი ურეკში - ზაფხული 2013 წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრთან - ტრენინგ მოდულის შემუშავება და ტრენინგის ჩატარება: E-twining+ ის პედაგოგებისა და კოორდინატორებისთვის - წყალტუბო 2013 წ.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - პროგრამა ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის - ტრენინგები "კულტურულ მრავალფეროვნებაში"  არაქართული სოფლების ქართულის მასწავლებლებისთვის. 2013 წ.

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო. ტრენინგ-მოდული და  ტრენინგები ავჭალის სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში 2013 წ.

IFES საქართველო - ტრენინგები ბენეფიციარი ორგანიზაციებისთვის 2014-2015 (USAID-ის დაფინანსებით);

CTC კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი - ღია და დაკვეთილი კურსების ჩატარება 2014-2016;

World Vision საქართველო - ტრენინგები თანასწორგანმანათლებლებისთვის იმერეთში, კახეთსა და სამცხე ჯავახეთში. 2014;

სათემო ორგანიზაცია ნუკრიანი - ტრენინგები ახალგაზრდებისთვის 2015 წ. (ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო დაფინანსებით) ;

ასოციაცია "ანიკა" - ტრენინგი პროექტის განაცხადის წერაში. 2015 წ.

ქალთა ფონდი საქართველოში - ტრენინგი რესურსების მოძიებაში 2015 წ.

თუშეთის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია  - ტრენინგი რეინჯერებისა და სასტუმროების მეპატრონეებთან 2014 და 2015 წწ.

IFES საქართველო - ტრენინგი პროექტის განაცხადის წერა, რესურსების მოძიება და კომუნიკაცია. ბათუმი, 2015

კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) მერსი ქორფს-თან (Mercy Corps) თანამშრომლობით 2015 წ. ბანაკი  ბაკურიანში.

სენაკის წმინდა ალექსი შეუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზია - ტრენინგ-კურსი ფასეულობით განათლებაში სკოლა-გიმნაზიის მასწავლებლებისა და დამრიგებლებისთვის. 2015 წ

IFES საქართველო - ტრენინგი ბენეფიციარებისთვის პროექტის განაცხადის წერა, რესურსების მოძიება და კომუნიკაცია. ბათუმი, 2015 წ.

112 - ტრენინგი ტრენინგ-ცენტრის ხელმძღვანელებისა და ტრენერებისთვის 2015 წ.

CENN (კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელი)  2015 წ. ტრენინგები ბენეფიციართა პრობლემების ანალიზსა და თემის მობილიზების საკითხებზე.

CENN (კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელი)  2016 ტრენინგები ბენეფიციართა ჯგუფებთან ადვოკატირებასა და ლობირების საკითხებზე.

DELAWARE UNIVERSITY, Newark, Delaware, USA 2014 წლიდან უფროსკლასელებში სამეწარმეო უნარების განვითარების მიზნით პროგრამის "Diamond Challenge" დანერგვა და განხორციელება საქართველოსა და ამერკის შეერთებულ შტატებში 2014 წლიდან

შპს DIO - EMT -ის მიერ განხორციელებული საერთაშორისო პროგრამის "Diamond Challenge" საკონსულტაციო მხარდაჭერა 2015 წ.

სს "ფინკა ბანკი" - EMT -ის მიერ განხორციელებული საერთაშორისო პროგრამის "Diamond Challenge" ფინანსური და საკონსულტაციო მხარდაჭერა 2015 და 2016 წწ.

კომპანია ბადაგი - EMT -ის მიერ განხორციელებული საერთაშორისო პროგრამის "Diamond Challenge" პრიზებით მხარდაჭერა 2016 წ.

შპს გუდტრეველი - EMT -ის მიერ განხორციელებული საერთაშორისო პროგრამის "Diamond Challenge" პრიზებით მხარდაჭერა 2016 წ.

შპს iKNOWEMT -ის მიერ განხორციელებული საერთაშორისო პროგრამის "Diamond Challenge" პრიზებითა და ადამიანური რესურსით მხარდაჭერა 2015 და 2016 წწ.

YMCA Georgia EMT -ის მიერ განხორციელებული საერთაშორისო პროგრამის "Diamond Challenge" ადამიანური რესურსით მხარდაჭერა 2015 და 2016 წწ.

ორგანიზაცია "ბილიკი": ტრენინგი: ფასეულობითი განათლება დღის ცენტრების აღმზდელებისთვის 2016

CISV-საქართელო - ერთობლივი პროექტები და კლუბები 2012 წლიდან.

სიქა-საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია 2012 წლიდან.