ჩვენ

შპსგანათლებისადამართვისგუნდი” (EMT) დაფუძნდა2012 წელს.

ორგანიზაცია აერთიანებს ფორმალური და არაფორმალური განათლების,  ახალგაზრდობისა და ზრდასრულთა განათლების სფეროს ეროვნული და საერთაშორისო გამოცდილების მქონე მაღალი კომპეტენციის სპეციალისტებს.


გუნდში არიან:

გიორგი თვალიაშვილი (აღმასრულებელი დირექტორისაერთაშორისო ტრენერი);
მარიდეა გელაშვილი (საერთაშორისო ტრენერილიდერი);
მანანა ხუციშვილი (ადმინისტრაციული მენეჯერიტრენერი);
მარიამ თვალიაშვილი (საერთაშორისო ტრენერილიდერი)


საბანკო რეკვიზიტები                                                                               
შპს განათლებისა და მართვის გუნდი                                                  
საიდენტიფიკაციო კოდი: 416300185                                                   
თიბისი ბანკი                                                                    
ბანკის კოდი TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE74TB7440836080100002

კონტაქტი/მისამართი
ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ამ ბმულს