კლუბების მუშაობის განრიგიwww.emt.ge

 მომავალი ლიდერების საბაზო კლუბი (9-12 წლისებისთვის) - კვირაობით 11:00-13:00  

 მომავალი ლიდერების საბაზო კლუბი (13-17 წლისებისთვის) - კვირაობით 13:30-15:30  

 მომავალი ლიდერების საბაზო კლუბი (18 წლის და ზევით) - კვირაობით 16:00-18:00  

 საერთაშორისო პროექტების კლუბი 10-15 წწ. - შაბათობით 11:00-13:30  

 მომავალი ლიდერების მუდმივმოქმედი კლუბი (მხოლოდ სხვა კლუბების კურსდამთავრებულებისთვის) 11-16 წწ. - შაბათობით 15:00-17:30  

 ტრენინგ კურსი - "მოგზაურობის მართვა" - შაბათობით 18:30-20:30  

 პრეზენტატორთა და დისკუსიის წამყვანთა კლუბი - პარასკევობით 19:00-21:00  

 ტრენინგ კურსი მომავალი მენეჯერებისთვის - ორშაბათობით 19:00-21:00