რუსთაველი ბავშვებისთვის: ერთწლიანი მრავალპროფილიანი პროგრამა EMT და სიქა-სგან მომავალი ლიდერებისა და მენეჯერებისთვის

სიახლე რუსთავში, შაბათობით!

ერთწლიანი მრავალპროფილიანი პროგრამა EMT და სიქა-სგან მომავალი ლიდერებისა და მენეჯერებისთვის
ასაკობრივ ჯგუფებში:
10-დან 13- წლამდე, შაბათს, 10:00 - 14:00 სთ.
14-დან 16 -წლამდე, შაბათს, 14:30 - 18:30 სთ.
პროგრამის ხანგრძლივობა  ოქტომბრიდან ივნისის ჩათვლით

რეგისტრაცია დაწყებულია, მიჰყევით ბმულს:
http://webanketa.com/forms/68tk0c1k6rqkjcsp68wk2shn/

პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.
კურსის ღირებულებაა: 69 ლარი თვეში.
მობილური 599 556234

პროგრამა მოიცავს:
* კონკრეტული ღონისძიებებისა და პროექტების დაგეგმვა, განხორციელება, შეფასება;
* პროექტების მართვის დროს მმართველობით პოზიციებზე ყოფნის გამოცილდილების მიღება და გაანალიზება;
* დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება, პასუხისმგებლობა;
* ფინანსებისა და დროის მართვა;
* თემატური საკითხების შესწავლა, გაანალიზება, დასკვნების გაკეთება და საზოგადოების წინაშე წარდგენა;
* კომუნიკაციისა და მასალების დამუშავებისთვის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული პროგრამების მიზნობრივი გამოყენება;
* გარე აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება;
* რისკების და შესაძლებლობების ანალიზი;
* თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
* დებატებისა და საზოგადოების წინაშე წარდგენის უნარების განვითარება;
* ბევრი ინტელექტუალური და გასართობი სამაგიდო ან სივრცითი თამაში. თამაშების დროს უნარების განვითარება.

`'კოგნიტური ბროწეული" გიწვევთ სკოლებს, ბაღებს, საგანამანთლებლო ორგანიზაციებს, განმანათლებლებს

შესაძლებლობა საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, ვინც დაინტერესებულია ბავშვებისთვის განსაკუთრებული პროექტების შეთავაზებით!


საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებს, ასევე ბაღებსა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებს შპს “განათლებისა და მართვის გუნდი” (EMT) გთავაზობთ სერვისს:
"საგანმანათლებლო თანამშრომლობითი განვითარების პროექტი - კოგნიტური ბროწეული".
დევიზით: “გახსენი და აღმოაჩინე 1000 შესაძლებლობა”

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაცია “სიქა”-ს მხარდაჭერით და ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნებს.

პროეტის ფარგლებში დაგეგმილია:
სკოლის, ბაღის, საგანმანათლებლო ორგანიზაციების მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ჩართვა საერთაშორისო პროექტებსა და პროგრამებში:
 • ფინური გარემოსმცოდნეობითი პროგრამა ENO;
 • გლობალური პროგრამა iEARN (100-მდე თემატური პროექტი სხვადასხვა საგანში, ასაკისა და ენების მიხედვით).
მოხდება:
 • საგანამანათლებლო რესურსების მიწოდება ელექტრონულად;
 • საერთაშორისო შესაძლებლობების გაზიარება;
 • სკოლის ან ბაღის მიერ შერჩეული, ინგლისურის მცოდნე 1 წარმომადგენლის (მასწავლებელი, ბიბლიოთეკარი, კლუბის ხელმძღვანელი, დამრიგებელი…) გადამზადება და მონაწილეობა დამატებით  სემინარებში წლის განმავლობაში;
 • სკოლის სხვა მასწავლებლებისთვის პროგრამებზე ხელმისაწვდომი კოდების გადაცემა;
 • საზღვარგარეთის სკოლებთან და ბაღებთან  დამეგობრების ხელშეწყობა;
 • სკოლის სახელით წარსადგენი საგრანტო ან განვითარების პროექტის მომზადებაში დახმარება;
 • უფასო ონლაინ კონსულტაციები.

შედეგად მივიღებთ:
 • პროფესიულ განვითარებას;
 • საერთაშორისო პროექტების დანერგვას საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
 • ენების განვითარებას;
 • პარტნიორობას მსოფლიო დონეზე;
 • ბევრ სიახლეს;
 • მოტივაციის ამაღლებას მოსწავლეებსა და მასწავლებლებში;
 • ბევრ სათემო აქტივობას;
 • კვლევითი, ანალიტიკური და საპრეზენტაციო უნარების განვითარებას;
 • ფორმალური განათლების ხელშეწყობა არაფორმალური განათლების პროექტების მეშვეობით;
 • ორგანიზაციისა და წარმომადგენლების ცნობადობის ამაღლებას.

პროექტში “კოგნიტური ბროწეული” მონაწილეობა სკოლისთვის თვეში 25 ლარი. ერთიანად გადახდის შემთხვევაში სასწავლო წლის გადასახადი 200 ლარი.

ორგანიზაციიდან, სკოლიდან და ბაღიდან პროექტებში შესაძლოა ჩაერთონ მოსწავლეები და უფროსები რაოდენობის შეუზღუდავად, მათივე შერჩეული წარმომადგენლის (საკონტაქტო პირის/ლოკალური კოორდინატორის) მეშვეობით.

მასწავლებლებსა და ახალგაზრდული მუშაკების პროექტში  “კოგნიტურ ბროწეული” ინდივიდუალურად ჩართვის (ორგანიზაციისგან დამოუკიდებლად)  შემთხვევაში ფასი თვეში 15 ლარია. წლის თანხის ერთიანად გადახდის შემთხვევაში 120 ლარი.

პირველ ეტაპზე პროექტი გათვლილია 25 ადგილზე (ლოკალური კოორდინატორი ან ინდივიდუალური წევრი).

პროექტის “კოგნიტური ბროწეული” და ორგანიზაციის (EMT) ხელმძღვანელი:
პავლე თვალიაშვილი. მობ.: 599556234
ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ www.EMT.ge

დაინტერესებული პირებმა აუცილებლად დაარეგისტრირეთ gmail-ზე ელ ფოსტა და შემდეგ შეგვეხმიანეთ emt.apply@gmail.com
Subject-გრაფაში მიუთითეთ: კოგნიტური ბროწეულის წევრობა

მადლობა დაინტერესებისთვის.

ერთწლიანი მრავალპროფილიანი პროგრამა EMT-სგან მომავალი ლიდერებისა და მენეჯერებისთვის

სიახლე!
კვირაობით

ერთწლიანი მრავალპროფილიანი პროგრამა EMT-სგან მომავალი ლიდერებისა და მენეჯერებისთვის
ასაკობრივ ჯგუფებში:
10-დან 13- წლამდე, კვირას, 10:00 - 14:00 სთ.
14-დან 16 -წლამდე, კვირას, 14:30 - 18:30 სთ.
პროგრამის ხანგრძლივობა 23 სექტემრიდან 30 ივნისის ჩათვლით

რეგისტრაცია დაწყებულია, მიჰყევით ბმულს:
http://webanketa.com/forms/68t3gdsq70qpcd9j6rr34e1h/

პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.
კურსის ღირებულებაა: 99 ლარი თვეში.
მობილური 595 368 368

პროგრამა მოიცავს:
* კონკრეტული ღონისძიებებისა და პროექტების დაგეგმვა, განხორციელება, შეფასება;
* პროექტების მართვის დროს მმართველობით პოზიციებზე ყოფნის გამოცილდილების მიღება და გაანალიზება;
* დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება, პასუხისმგებლობა;
* ფინანსებისა და დროის მართვა;
* თემატური საკითხების შესწავლა, გაანალიზება, დასკვნების გაკეთება და საზოგადოების წინაშე წარდგენა;
* კომუნიკაციისა და მასალების დამუშავებისთვის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული პროგრამების მიზნობრივი გამოყენება;
* გარე აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება;
* რისკების და შესაძლებლობების ანალიზი;
* თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
* დებატებისა და საზოგადოების წინაშე წარდგენის უნარების განვითარება;
* ბევრი ინტელექტუალური და გასართობი სამაგიდო ან სივრცითი თამაში. თამაშების დროს უნარების განვითარება.

არ გამოგრჩეთ!!

უფროსკლასელებო, სულ სულ მალე: შეუდარებელი კონკურსი უმაგრესი სასწავლო პროგრამითა და განსაკუთრებული პრიზებით:
EMT და სიქა გიწვევთ დელავერის უნივერსიტეტის პროექტში "ბრილინტის გამოწვევა".
https://ltdemt.blogspot.com/
www.facebook.com/LTDEMT

მსოფლიოში უდიდესი გაკვეთილი

სიქა და EMT გიწვევთ ჩაერთოთ საერთაშორისო პროგრამაში -
მსოფლიოში უდიდესი გაკვეთილი.
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/

EMT სასწავლო აკადემია ევროპაში სექტემბერში

7 დღე ევროპაში პავლე თვალიაშვილთან ერთად (EMT დამფუძნებელი დირექტორი) http://pavletv.blogspot.com

12-16 წლის მოსწავლეებისთვის. ბრატისლავა-ვენა ან ბრატისლავა-პრაღა.  თარიღები: 7 დღე სექტემბერში 2018, ფრენა თბილისიდან.

განმახორციელებელი ორგანიზაცია EMT- განათლებისა და მართვის გუნდი

EMT-ის სასწავლო ტურის მიმოხილვა. პროგრამაშია საკითხები:
-დროის მართვა;
-ფინანსების მართვა: ფულის კონვერტაცია.
-ფასების შედარებითი ანალიზი;
-დღიური ბიუჯეტის განკარგვა.
-ქალაქის რუკის გამოყენება. მარშუტების დაგეგმვა და განხორციელება;
-სატრანსპორტო საშუალებების (თვითმფრინავი, ტაქსი, მიკროავტობუსი, მუნიციპალური ტრანსპორტი: მეტრო, ავტობუსი, ტრამვაი) გამოყენებების თავისებურებები;
-გადაწყვეტილების მიღების ინსტრუმენტები;
-დღის რეჟიმის შესრულება;
-ფოტოების გადაღების საკითხები და ნასწავლის პრაქტიკული გამოყენება;
-ანგარიშგების მნიშვნელობა და ფორმები;

-ვიზუალური, შინაარსობრივი, საგანმანათლებლო თვითშეფასებისა და ფინანსური ანგარიში.

შემეცნებით-გასართობი პროგრამა:
*ტურები ძველი ქალაქში;
*ზოოპარკი ;
*მუზეუმი;
*სასახლეები;
*სავაჭრო ცენტრი;
*გუნდური დავალებების შესრულება ქალაქში სხვადასხვა პუნქტებზე.
*ტრადიციული კერძების დაგემოვნება.

პროგრამის სავარაუდო ღირებულება 1900 ლარი (შედის ცხოვრების, კვების და გამყოლი ლიდერის თანხა)

ფრენები და შიდა გადაადგილება დაახლებით 300 ევრო

მონაწილეებს გადაეცემათ ინგლისურენოვანი სერტიფიკატი.

მსურველებმა გთხოვთ 5 აგვისტომდე შეავსოთ განაცხადი
https://goo.gl/forms/2VFCJrQAydscuvBX2

საზაფხულო კურსი ბაკურიანში მოსწავლეთათვის “ივენთ მენეჯმენტი” 5W


“EMT - განათლებისა და მართვის გუნდი” გთავაზობთ ღონისძიებების მართვის (ივენთ მენეჯმენტის) საზაფხულო კურსს მოსწავლებისთვის.

ვინ (Who)? - მონაწილეობის მიღება შუძლია 10 წლიდან - 16 წლამდე ასაკის მოსწავლეებს. რომლებსაც სურთ:
* განივითარონ ივენთ მენეჯმენტის უნარი (საკლასო, სასკოლო, სკოლისგარე ღონისძიების, აქტივობის, დაბადების დღის, წვეულების, ლაშრქობის, ექსკურსიის და ა.შ.);
** აიმაღლონ დამოუკიდებლად და გუნდთან ერთად დაგეგმვის, განხორციელების და ანგარიშგების შესაძლებლობები, ცოდნა და გამოცდილება;
*** გაატარონ დაუვიწყარი ზაფხულის ბოლო კვირა სასიამოვნოდა და სასარგებლოდ.

რა (What)? - მონაწილეები გაივლიან ინტენსიურ კურსს ღონისძიების დაგეგმვა, განხორციელება და ანგარიშგებასთან დაკავშირებით. კურსი მოგრებულია შესაბამის ასაკზე გათვლილი სახალისო და სათავგადასავლო აქტივობებით. კურსის მონაწილეებს მოუწევთ სხვადასხვა ტიპის ივენთების დაგეგმვის სიმულირება, დაგეგმილი აქტივობებიდან რამდენიმე მათგანის განხორციელება, მიმდინარე პერიოდში ბაკურიანში განხორციელებული ივენთების გარე მონიტორინგი და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება.
პროგრამა დატვირთული იქნება ინტერაქტიული, გასართობი და შემეცნებითი აქტივობებით რაც მონაწილეებს დადებითი ემოციური ფონით დამუხტავს. მიღებული ცოდნასა და გამოცდილებას კი გამოიყენებენ სკოლაში დაბრუნების შემდეგ.
პროგრამის ფარგლებში მონაწილეებს საშუალება ექნებათ ინტერესის მიხედვით ითამაშონ მსოფლიო რეიტინგული 30-მდე სამაგიდო თამაში, რომელიც EMT-ის საკუთრებაშია.

სად (Where)? - პროგრამა განხორციელდება ბაკურიანში, სასტუმროში, რომელიც აღჭურვილია 3 და 4-ადგილიანი ოთახებით (თითოეულ ოთახს გააჩნია საკუთარი სველი წერტილი), ამასთანავე კომფორტული სასადილო, სათამაშო სივრცე, სასტუმრო აღჭურვილია უსაფრთხოებით დაცული ყველა სტანდარტით და შემოღობილი ეზოთი.
მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ტყე-პარკები, სპორტული მოედნები და სავარჯიშო ზონა. უახლოესი ამბულატორია მდებარეობს 10 წუთის სავალ გზაზე.

როდის (When)? - 2018  წლის ზაფხულის ბოლო კვირას, 24-31 აგვისტოს;

რატომ (Why)? - პროგრამის განხორციელების მიზანია ავამაღლოთ მოსწავლეებში ღონისძიების დაგეგმვის, განხორციელების და ანგარიშგების უნარი და შესაძლებლობები. კურსი აგებულია ივენთ მენეჯმენტის სხვადასხვა მეთოდებზე გამოყენებით, პროგრამის სახელწოდება 5W აღნიშნავს ერთერთ მოდელს Who? What? Where? When? Why?.
პროგრამა ხორციელდება ზაფხულის ბოლო კვირას რადგან ჩართულ ახალგაზრდებმა სკოლებში დაბრუნების შემდეგ თავად უზრუნველყონ სასკოლო, საკლასო თუ სხვა ტიპის ივენთების დაგეგმვა და განხორციელება, ჩვენი გუნდი კი მზად არის დაეხმაროს ნებისმიერი ივენთის დაგეგმვაში. პროგრამის კურსდამთავრებულებს საჩუქარი: 2018/2019 სასწავლო სემესტრის მანძილზე ისინი ისარგებლებენ EMT მენეჯერების (საერთაშორისო ტრენერების: პავლე და გიორგი თვალიაშვილების, ასევე მათი თანამშრომლების) კონსულტაციით გადასახადის გარეშე.

გარდა მოსწავლეებისა მონაწილეობა შეუძლიათ ახალგაზრდებს 18 წლიდან ზემოთ, რომლებისთვისაც პროგრამა განსხვავებული კუთხით იქნებიან ჩართულნი. მათ მოუწევთ მოსწავლეების მენტორობა და მათ საქმიანობაზე დაკვირვება, ისინი ისწავლიან სამუშაოს განრიგის შედგენას, დეტალებზე ორიენტირებას და ლიდერისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებზე მუშაობას.

სამუშაო გუნდი: შედგება კვალიფიცირებული ლიდერ-ტრენერებისგან, რომელნიც არაერთხელ ყოფილან საერთაშორისო და ადგილობრივ ბანაკებში ლიდერებად, ატარებენ ტრენინგებს სხვადასხვა თემებზე, შეუძლიათ საგანგებო სიტუაციებში სწრაფი რეაგირება, კარგად იცნობენ ბავშვთა ფსიქოლოგიას და აქვთ ნამუშევარი რთული ქცევის ბავშვებთანაც.

მონაწილეობის ღირებულება: 695ლ.

ღირებულებაში შედის:
> სასტუმროში ცხოვრება;
> კვება;
> მგზავრობა;
> პროგრამის ხარჯები (სპორტული და შემეცნებითი ინვენტარი, სააზროვნო თამაშები, ბრენდირებული მაისური და ა.შ);
> უამრავი სახალისო და შემოქმედებითი აქტივობა;
> მიღებული გამოცდილება;
> დაუვიწყარი მოგონებები და თავგადასავლები.
> მომავალ სასწავლო წელს ერთი სემესტრის მანძილზე უფასო კონსულტაცია.

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 1 აგვისტო.

მონაწილეობის მსურველმა შეავსეთ ანკეტა https://webanketa.com/forms/68t3ed1r70qp8dsh6ws38e32/


დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
595 EMT EMT (595 368 368) - მანანა ხუციშვილი;
დამატებითი საკონტაქტო პირი:
599 556 234 - პავლე თვალიაშვილი EMT-ს დირექტორი;
საერთაშორისო კატეგორიის ტოპ-ტრენერი;
www.emt.ge