არ გამოგრჩეთ!!

უფროსკლასელებო, სულ სულ მალე: შეუდარებელი კონკურსი უმაგრესი სასწავლო პროგრამითა და განსაკუთრებული პრიზებით:
EMT და სიქა გიწვევთ დელავერის უნივერსიტეტის პროექტში "ბრილინტის გამოწვევა".
https://ltdemt.blogspot.com/
www.facebook.com/LTDEMT