,, გაზიარება ზრუნვაა" შეხვედრა ესმა გუმბერიძესთან

EMT-ის  ოფისში, ახალგაზრდული ფრთის (JB) წარმომადგენლების და ევროპელი ელჩების ორგანიზებით 17 მარტს ,, გაზიარება ზრუნვაა“ შეხვედრების ციკლის ფარგებლში გაიმართა შეხვედრა უფლებადამცველ -ესმა გუნბერიძესთან.


მისი თემა იყო რა უნდა ვიცოდეთ უსინათლოსთან ურთიერთობისას და რა უნდა გავითვალისწინოთ. 
შეხვედრის განმავლობაში ვისაუბრეთ როგორც სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითებზე, ასევე განვიხილეთ ქართული კონკრეტული მაგალითები, პროცესში აუდიტორია აქტიურად ჩაერთო, და გაგვიზიარეს საკუთარი გამოცდილება ასევე მომხესენებლისგან მიიღეს პრაქტიკული რჩევები.


მადლობას ვუხდით ქალბატონ ესმას საკუთარი ცოდნის გაზიარებისთვის.