კურსი პრეზენტატორებისა და ფასილიტატორებისთვის

კურსი პრეზენტატორებისა და ფასილიტატორებისთვის ბაზისია დებატები, როგორც ინტელექტუალური თამაში.
თქვენ შეგეძლებათ გაიზიაროთ ტრენერების ის გამოცდილება, რომელიც ამ მიმართულებით დაგროვდა 1998 წლიდან.

თემები: ინფორმაციის ანალიზი, საჯარო გამოსვლები, არგუმენტირების ტექნიკები, დებატები, შეხვედრების გაძღოლა/ფასილიტაცია.

გადასახადი: თვეში 79 ლარი, 3 თვის კურსის საფასურია 237 ლარი 

ტრენინგ-კურსი ავითარებს ისეთ უნარებს, როგორიც არის:

კრიტიკული აზროვნება,
აქტიური მოსმენა,
არგუმენტირებული და ლოგიკური მსჯელობა,
დროის მენეჯმენტი,
პრეზენტაბელურობა,
საკუთარი აზრის საჯაროდ დაფიქსირება,
ორატორობა,
სწრაფი აზროვნება,
სწრაფი წერა,
შემოქმედებით უნარიანობა,
კამათი შეურაცხყოფის გარეშე,
კითხვების დასმის ტექნიკები,
ემოციების მართვა,
გუნდურობა,
კვლევა
და სხვა.

პარასკევს 2 საათის განმავლობაში
ჯგუფი 19:00-დან 21:00-მდე.

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ განაცხადის ფორმა.