ქუჩის მუსიკის ფესტივალი

18 მაისის ასოციაცია "დრონი" პარტნიორ ორგანიზაციებთან მართავს ღონისძიებას ქუჩის მუსიკის ფესტივალი, თბილისში, YiA და SALTO პრომოტირებისთვის.
დაგეგმილია ფართოდ ჩავრთოთ ადგილობრივი და უცხოელი მოხალისეები .

EMT, CISV, SIQA  ვაპირებთ ჩართვას ამ ფესტივალში.

მსურველმა მიაწერეთ სახელი გვარი, ტელეფონი.