მაისი-ივნისის 2-თვიან კურსებზე მიღება გამოცხადდა

მომავალი ლიდერების საბაზო და გაძლიერებულ ჯგუფებში მიღება გამოცხადდა. განაცხადის ფორმები დადებულია ჩვენს ბლოგზე.

საბაზო ჯგუფები მომავალი ლიდერების კლუბებში ისევ კვირაობითაა და სამი ასაკობრივი ჯგუფია 9-12; 13-17 და 18 წლის ზევით.

ხოლო საბაზო და გაძლიერებული ჯგუფის კურსდამთავრებულებისთვის შეიქმნა 2 პროგრამა, რომელიც შაბათობითაა:
  1. EMT საერთაშორისო პროექტების კლუბი.
  2. EMT დებატების კლუბი

დაინტერესებულმა პირებმა იხილეთ შესაბამისი პროგრამები და შეავსეთ განაცხადის ფორმა გვერდზე:

კლუბების განაცხადის ფორმები